Pencarian  
..::..5 BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA RI >>> INTEGRITAS : PROFESIONALITAS: INOVASI: TANGGUNG JAWAB : KETELADANAN ..::..

B e r a n d a
P r o f i l e
Tenaga Edukatif
P e n d i d i k a n
B e r i t a
P e n g u m u n a n
P P D B
SIM KTSP
SIAK Kur 2013
SIAK Kur 2013 Permen 104
Peserta Didik
A l u m n i
Galeri Foto
U n d u h
E - m a i l
Buku Tamu

 

el
Komite MTs Negeri Klirong
NON A M AJABATANALAMAT
1 Muhamad Siswanto, M. Pd. I Penasehat 
2 Mudianto, A.Ma.Pd Ketua Ranterejo, Klirong
3 Nasrudin Wakil Ketua 
4 Muslimin, S.Pd Sekretaris Tanjungsari, Petanahan
5 Siti Halimah,A Md Bendahara 
6 Slamet Anggota 
7 Dra Siti Al Khoeriyah,M PdI Anggota 
8 Abdul Kharis,S Ag Anggota 
Copyright© 2011-2018 by MTs N Klirong
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen telephone (0287) 5505326
E-mail : mtsnklirong@kemenag.go.id