Pencarian  
..::..5 BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA RI >>> INTEGRITAS : PROFESIONALITAS: INOVASI: TANGGUNG JAWAB : KETELADANAN ..::..

B e r a n d a
P r o f i l e
Tenaga Edukatif
P e n d i d i k a n
B e r i t a
P e n g u m u n a n
P P D B
SIM KTSP
SIAK Kur 2013
SIAK Kur 2013 Permen 104
Peserta Didik
A l u m n i
Galeri Foto
U n d u h
E - m a i l
Buku Tamu

 

el
Daftar Karyawan MTs Negeri Klirong
      Mencari berdasarkan
NON A M ANIP LAMANIP BARUNUPTKALAMAT
1Sigit Achmadi
196809191989031003
2Khasbun Muzaki, S. Pd. I
-5153768670110003Tambakagung, Klirong
3Tri Purwanti
150232179
1962120519870320030537740641300043Jeruk Agung, RT 01/03 Klirong
4Sri Budiyati
150223846
1961111819860220024450739641210053Pejagoan, RT 03/06 Pejagoan
5Suratman
8755732633200002Klirong, RT 03/01 Klirong
6Gasimun
6745750653200012Klegenwonosari, RT 02/04 Klirong
7Tarkhim
7047743646200053Klirong, RT 03/01 Klirong
8Murwati, A.Ma.Pust
1661754655300032Tambakagung, RT 01/01 Klirong
9Agus Suhada, S.Kom
2161758659200013Klegenwonosari, RT 02/03 Klirong
10Slamet Karyadi
2958750652200042Klirong, RT 02/04 Klirong
11Affid Mubarok
9737751652200023Klegenwonosari, RT 03/04 Klirong
12Mohamad Mansur
8452762663110042Kebulusan, RT 09/03 Pejagoan
13Roimah
0334758660210103Klegenrejo, RT 03/01 Klirong
14Lestari Widhi Rahmawati
--Klirong
15Ni`matul Faoziyah
--Grogolbeningsari, Petanahan
[ Kembali ]
Copyright© 2011-2018 by MTs N Klirong
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen telephone (0287) 5505326
E-mail : mtsnklirong@kemenag.go.id